juridisch

AVG Scan

De privacy wetgeving zoals die nu geldt in Nederland (AVG) en de hele EU (GDPR) ziet streng toe op hoe organisaties met persoonsgegevens omgaan. Dat geldt niet alleen voor de organisatie maar heeft verstrekkende consequenties voor elke internet presentatie.

Dat is nogal verstrekkend en gaat over:

  • website
  • lettertypen
  • cookies
  • webshop
  • internet statistieken
  • antwoord formulier
  • privacy verklaring
  • nieuwsbrief
  • logbestanden

En dan nog de vraag is je organisatie bereikbaar, is er beschreven welk informatie voor welke doelen gebruikt wordt en door wie, kan er op aanvraag inzicht verschaft worden wanneer daarom gevraagd wordt, kunnen op aanvraag gegevens verwijderd worden voor zover deze niet een legitiem belang vertegenwoordigen, maar dan zonder de integriteit van de database te verstoren met alle gevolgen van dien.

Het kan zijn dat je nog nooit gehoord hebt van boetes wegens niet naleving van de AVG. Maar, om de handhaving te verbeteren heeft de Europese Commissie aangekondigd dat er deze zomer een nieuwe wet komt die ervoor moet zorgen dat lidstaten de naleving van de AVG beter kunnen afdwingen.

Voor veel organisaties zijn deze wettelijke vereisten niet makkelijk te overzien en de vraag is dus hoe de organisatie zo aan te passen dat er geen financiële sancties opgelegd kunnen worden. Dat kan via een gespecialiseerde advocaat. Joomla! Webmaster helpt graag met een AVG-scan, als daar behoefte aan bestaat en kan assisteren bij het opzetten van procedures en het wettelijk vereiste verwerkingsregister.

Neem daarvoor met mij contact op. ✉